Valgörenhet

Vi tycker det är viktigt att hjälpa de som har det svårt och vill gärna länka till barncancerfonden.

Vi vill även förmedla att alla bidrag små som stora gör skillnad.